VINICE ŘÍČANY

UŽ NE OTROCI ALE SYNOVÉ A DCERY

Co je před námi

Znamení Jonáše

ZNAMENÍ JONÁŠE autor:   D. Thomas Lancester zdroj:    https://www.bethimmanuel.org/articles/sign-jonah překlad: A. Klimešová   Znamená verš v Matouši 12:40, že Ježíš nezemřel v pátek? A který den tedy zemřel? Křesťanská[…]

Read more

Poslední večeře nebo poslední Seder?

I. KDY SLAVÍME VELIKONOCE? Velikonoce slavíme jako svátek připomínající vysvobození lidí z otroctví hříchu díky prolité krvi Beránka bez vady, díky smrti Božího syna Ješuy (Ježíše), která byla výkupným zaplaceným[…]

Read more

Jak svědčit o Bohu a Ješuovi svým dětem?

1. Buďme opravdoví v lásce k Otci a Ješuovi, buďme dětem příkladem Děti uvidí naši opravdovost ve vztahu k nebeskému Otci na ovoci, které neseme – milujeme Boha celým svým[…]

Read more
Kdo se nenarodí z vody a z ducha nemůže vejít do Božího království  ..

Pořádáme koncerty, přednášky, debaty a kurzy o křesťanství.