VINICE ŘÍČANY

UŽ NE OTROCI ALE SYNOVÉ A DCERY

Vítejte na stránkách

Vinice Říčany

Jsme společenství křesťanů, kteří svůj život založili na osobním vztahu s Bohem a vzkříšeným Ježíšem. On nás zachránil a přijal za své syny a dcery. Chceme žít jako Ježíšovi následovníci, jak to vidíme v biblické knize Sktuků.

Nejnovější příspěvky

Blízkost

Kázání – Anna Klimešová 25.2.2024 – AC Hlinsko

Read more

10 otázek “novorozence” v Kristu

Zde nabízíme několik otázek, které jsme řešili s čerstvě obrácenou sestrou přes komunikační technologie, proto je máme písemně zaznamenané. Třeba vás zaujmou a popřemýšlíte, jak byste odpověděli vy. OTÁZKA 1:[…]

Read more

Jaká je moje hodnota?

Když jste zemřeli hříchu a byli s Ješuou (Ježíšem) vzkříšeni do novoty života, už nikdy nemůžete pochybovat, jestli jste mu za to stáli. On říká, že máte cenu každé prolité[…]

Read more

Pořádáme koncerty, přednášky, debaty a kurzy o křesťanství.

Kdo se nenarodí z vody a z ducha nemůže vejít do Božího království  ..