VINICE ŘÍČANY

UŽ NE OTROCI ALE SYNOVÉ A DCERY

Kdo se nenarodí z vody a z ducha nemůže vejít do Božího království  ..

Pořádáme koncerty, přednášky, debaty a kurzy o křesťanství.