VINICE ŘÍČANY

UŽ NE OTROCI ALE SYNOVÉ A DCERY

Vítejte na stránkách

Vinice Říčany

Jsme společenství evangelikálních křesťanů, kteří svůj život založili na osobním vztahu s Bohem a vzkříšeným Ježíšem. On nás zachránil a přijal za své syny a dcery.

Nejnovější příspěvky

Boží rozdělení a satanova jednota

Kniha Genesis nám v mnohém dává poznávat, jaký je Bůh a jak jedná. Na počátku záměrně rozdělil spoustu věcí, a označil to za „dobré“. Jak by rozdělení mohlo být dobré? Rozdělení[…]

Read more

Dvojí význam mesiánských proroctví

Existuje mnoho biblických proroctví, která mluví o Ježíši. A neměli bychom být slepí vůči dvojímu významu těchto pasáží. Spousta z nás by jako zřejmý příklad proroctví o zaslíbeném Mesiáši uvedlo Izajáše 53.[…]

Read more

Znamení Jonáše

ZNAMENÍ JONÁŠE autor:   D. Thomas Lancester zdroj:    https://www.bethimmanuel.org/articles/sign-jonah překlad: A. Klimešová   Znamená verš v Matouši 12:40, že Ježíš nezemřel v pátek? A který den tedy zemřel? Křesťanská[…]

Read more

Pořádáme koncerty, přednášky, debaty a kurzy o křesťanství.

Kdo se nenarodí z vody a z ducha nemůže vejít do Božího království  ..