Autor: Anna

Vinice Říčany - společenství křesťanů

Jak svědčit o Bohu a Ješuovi svým dětem?

1. Buďme opravdoví v lásce k Otci a Ješuovi, buďme dětem příkladem Děti uvidí naši opravdovost ve vztahu k nebeskému Otci na ovoci, které neseme – milujeme Boha celým svým srdcem a víme, že jsme jím stejně tak milováni, milujeme a ctíme svou manželku/manžela, milujeme bližního jako sami sebe, jsme štědří a ochotní, milujeme Boží…
Více

Jaký vztah má 2000 let starý příběh z Blízkého východu ke mně, středoevropanu 21. století?

V Bibli se o Ježíši píše, že je Syn Boží, který se narodil, protože Bůh tak miloval svět, “aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale aby měl život věčný”. A také aby toho života měl hojnost, a to už tady na zemi. Co to znamená? A co to znamená konkrétně pro mě, pro tebe,…
Více