Jaký vztah má 2000 let starý příběh z Blízkého východu ke mně, středoevropanu 21. století?

Vinice - společenství křesťanů

V Bibli se o Ježíši píše, že je Syn Boží, který se narodil, protože Bůh tak miloval svět, “aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale aby měl život věčný”. A také aby toho života měl hojnost, a to už tady na zemi.

Co to znamená?

A co to znamená konkrétně pro mě, pro tebe, pro každého jednotlivce?

  1. Každý z nás byl stvořený jedinečný, k Božímu obrazu a k blízkému vztahu se svým Stvořitelem.
  2. Každý z nás ale ten blízký vztah ztratil ve chvíli, kdy začal dělat rozhodnutí a jednat proti svému svědomí, které dostal od Boha. Spolu s tímto vztahem ztratil i život, protože důsledkem hříchu je smrt, asi jako důsledkem sahání do ohně je bolest.
  3. Ježíš Kristus (slovo kristus znamená Bohem pomazaný, neboli mesiáš) byl jediný člověk, který nezhřešil, nikdy nepřišel o blízký vztah se svým Bohem a Otcem, a který tudíž nemusel zemřít. Přesto pro vzácnost toho, k čemu byl každý z nás stvořený, pro vzácnost Božího obrazu v každém z nás, pro vzácnost účelu, ke kterému byl každý z nás jedinečně utvořen a povolán, se Ježíš dobrovolně rozhodl zemřít místo nás, abychom my sami za sebe nemuseli. Za všechny malé i velké špatnosti, které jste kdy udělali a ještě uděláte, Ježíš zaplatil vlastním životem, a tím vás vykoupil z důsledků. Jeho smrt na kříži je obrovský milostný příběh o Králi, který miluje své lidi, a vybojuje za ně jejich boj s nepřítelem. Protože sám byl bez viny, smrt ho neudržela a třetího dnes vstal z mrtvých. Žije a už nikdy nezemře. Není už žádný hřích, který by ho mohl zabít, protože za všechny už bylo Jeho smrtí zaplaceno jednou pro vždy.
  4. Kdo uvěří této bláznovské zvěsti a přijme Ježíše za svého zachránce (jméno Ježíš znamená “Bůh zachrání”), přechází ze smrti do života a znovu je pro něj otevřená cesta k tomu blízkému vztahu, k důvěrnému přátelství se Stvořitelem, který se mu skrze Ježíše stává Otcem a přijímá ho za vlastního syna, za vlastní dceru.
  5. Pokud k vám tohle poselství dnes promlouvá, ať v podobě touhy nebo třeba v podobě rozčílení, nezatvrzujte svoje srdce. V každém člověku je prázdné místo, které zoufale touží po naplnění, ale naplnit ho může jedině vztah s živým Bohem, skutečným milujícím dobrým Otcem, který přijímá bez výhrad a dává bez výčitek. Zavolejte k Němu: “Jestli je tohle všechno pravda, dej se mi poznat, chci tě znát!” a On to udělá. A jestli vám svědomí svědčí, že je to pravda, nebo toužíte po tom, aby to pravda byla, pak se můžete pomodlit:
  6. PANE JEŽÍŠI KRISTE, DĚKUJI, ŽE JSI ZEMŘEL NA KŘÍŽI MÍSTO MĚ A TVOJE ČISTÁ KREV MĚ OČISTILA OD KAŽDÉHO MÉHO HŘÍCHU A ŠPATNOSTI, KTERÝ MĚ OD TEBE ODDĚLOVAL. PANE JEŽÍŠI, VĚŘÍM, ŽE JSI BOŽÍ SYN, KTERÝ PŘIŠEL, ABY NÁS ZACHRÁNIL, A ŽE JSI BYL PO TŘECH DNECH VZKŘÍŠENÝ Z MRTVÝCH BOŽÍ MOCÍ. VYZNÁVÁM, ŽE JSI MŮJ PÁN A ZACHRÁNCE, DÁVÁM TI SVŮJ ŽIVOT A PROSÍM TĚ, PŘIJĎ DO MÉHO SRDCE. AMEN.