Rubrika: Nezařazené

Vinice - společenství křesťanů

Blízkost

Kázání – Anna Klimešová 25.2.2024 – AC Hlinsko

10 otázek “novorozence” v Kristu

Zde nabízíme několik otázek, které jsme řešili s čerstvě obrácenou sestrou přes komunikační technologie, proto je máme písemně zaznamenané. Třeba vás zaujmou a popřemýšlíte, jak byste odpověděli vy. OTÁZKA 1: Bůh je láska, ale na začátku po snědení ovoce Adama a Evu potrestal, že? Tak tam tedy byl ze strany Boha trest… ODPOVĚĎ: Kdepak, žádný…
Více

Jaká je moje hodnota?

Když jste zemřeli hříchu a byli s Ješuou (Ježíšem) vzkříšeni do novoty života, už nikdy nemůžete pochybovat, jestli jste mu za to stáli. On říká, že máte cenu každé prolité kapky jeho krve, celé té strpěné bolesti. Protože On věděl už tehdy, jaký to na vás bude pohled, až budete očištění jeho krvní, posvěcení (oblečení…
Více

Pro radost ležící před ním podstoupil kříž

Jsme přesvědčení, že Bible kralická je nejvěrnější překlad Písma, jaký v češtině máme. Poklad českého jazyka, poklad víry Beránkovy. Jako každý překlad se i ten kralický stává interpretací. Snaží se interpretovat originál tak, aby všechno bylo předáno co nejvěrněji a nic se netratilo mezi řádky. S tím, jak nás Duch boží vychovává a učí, je…
Více

Slyším hlas svého pastýře a za hlasem cizince nejdu

Ješua říká, že jeho ovce slyší jeho hlas a za hlasem cizince nejdou. To nám říká, že hlas cizince je pro ovci také slyšitelný, ale ovce ho nenásleduje. Čím k nám promlouvá cizinec? Protože je žalobce, promlouvá k nám výčitkami a pocity viny, studem a zahanbením, zklamaným sebe-hodnocením a sebe-odsuzováním. Když ovce – Boží syn…
Více

Jak svědčit o Bohu a o Ježíši svým dětem?

1. Buďme opravdoví v lásce k Otci a Ješuovi, buďme dětem příkladem Děti uvidí naši opravdovost ve vztahu k nebeskému Otci na ovoci, které neseme – milujeme Boha celým svým srdcem a víme, že jsme jím stejně tak milováni, milujeme a ctíme svou manželku/manžela, milujeme bližního jako sami sebe, jsme štědří a ochotní, milujeme Boží…
Více

Adam = člověk = z hlíny vzatý

Možná už jsme se někdy pozastavili nad podivuhodnou jedinečností, se kterou jsme každý z nás stvořený: Nikdy nikdo za celé dějiny lidstva nebyl a nebude stejný jako vy. Jste jedineční do detailů. Tolik péče s detaily při mém i tvém stvoření… Není to úžasné? Ale až dnes jsem se nechala do hloubky okouzlit skutečností, že…
Více

Slyš!

Slyš, Izraeli, Hospodin je Bůh, Hospodin jediný. Není to zajímavé, že hebrejština, jazyk knih Staré smlouvy, plných příkazů, zákazů, nařízení a ustanovení, nemá samostatné slovo pro význam „poslechnout“? Namísto toho používá slovo slyšet (š’ma). Fascinuje mě, jak to v češtině máme podobné: Slyšet a poslechnout. Slova se stejným kořenem. Když pozorně VYSLECHNU, co SLYŠÍM, pak…
Více

Odpověď na modlitby

Co to s vámi dělá, když odpověď na modlitby nepřichází? Milujeme Boha a věříme jeho slovu a modlíme se, např. za něčí uzdravení, za něčí vysvobození v tísnivé situaci, za něčí obrácení… Modlíme se v souladu s Písmem, a přesto někdy nevidíme výsledek. Co to s námi dělá? Může se zdát, že naše modlitby nejsou…
Více

Očištění

Žid 9:14 Ježíšova krev OČISTILA NAŠE SVĚDOMÍ od mrtvých skutků, ABYCHOM MOHLI SLOUŽIT živému Bohu. Řím 5:1 Když JSME tedy byli OSPRAVEDLNĚNI z víry, MÁME POKOJ s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. 
Krev telat a kozlů lidem v Mojžíšově smlouvě odkládala trest. Vždy znovu a znovu připomínala hřích, protože ji bylo nutné vždy znovu…
Více

Šalom

Šalom je pozdrav používaný v moderní hebrejštině stejně jako za dob starověku. Tím krátkým slovem žehnáme druhému dokonalým pokojem, plností, neporušeností, zdravím, bezpečím a prosperitou, které jsou trvalé, protože nezávisí na tom, co dělá člověk, ale na tom, co dělá Bůh. Když tři dny po své smrti vzkříšený Ješua vstupuje do horní místnosti mezi učedníky,…
Více

Víra – věrnost – důvěra

V hebrejštině je jediné slovo pro víru a pro věrnost – věřit a být věrný, víra a věrnost je zcela totéž: Jestli věříš, jsi věrný. Nevěrný jsi, když nevěříš. V angličtině obě slova pro víru – faith i belief – mají mentální konotace, je to něco, co se děje v mysli. Věřím, když vím, když…
Více