Rubrika: Vyučování

Vinice - společenství křesťanů

Boží rozdělení a satanova jednota

Kniha Genesis nám v mnohém dává poznávat, jaký je Bůh a jak jedná. Na počátku záměrně rozdělil spoustu věcí, a označil to za „dobré“. Jak by rozdělení mohlo být dobré? Rozdělení má spíš negativní konotace, jako něco nežádoucího, nechtěného. Plnost, celost, jednota – to zní daleko líp. Přesto na mnoha místech Bible Bůh rozlišuje mezi věcmi,…
Více

Dvojí význam mesiánských proroctví

Existuje mnoho biblických proroctví, která mluví o Ježíši. A neměli bychom být slepí vůči dvojímu významu těchto pasáží. Spousta z nás by jako zřejmý příklad proroctví o zaslíbeném Mesiáši uvedlo Izajáše 53. Mohli bychom také vyjmenovat mnoho dalších proroctví týkajících se jeho narození a raného života i událostí, nad kterými syn člověka Ježíš z Nazareta ani nemohl…
Více

Znamení Jonáše

ZNAMENÍ JONÁŠE autor:   D. Thomas Lancester zdroj:    https://www.bethimmanuel.org/articles/sign-jonah překlad: A. Klimešová   Znamená verš v Matouši 12:40, že Ježíš nezemřel v pátek? A který den tedy zemřel? Křesťanská tradice říká, že zemřel v pátek a křesťané si jeho utrpení a smrt připomínají každoročně v pátek před Velikonocemi. Jenomže tradice “velkého pátku” jde těžko…
Více

Poslední večeře nebo poslední Seder?

I. KDY SLAVÍME VELIKONOCE? Velikonoce slavíme jako svátek připomínající vysvobození lidí z otroctví hříchu díky prolité krvi Beránka bez vady, díky smrti Božího syna Ješuy (Ježíše), která byla výkupným zaplaceným za nás. Z Bible víme, že Ješuova smrt a zmrtvýchvstání se uskutečnily ve dnech, kdy Izraelský národ slavil také Velikonoce, tj. Pesach neboli Svátek nekvašených…
Více

Jak svědčit o Bohu a Ješuovi svým dětem?

1. Buďme opravdoví v lásce k Otci a Ješuovi, buďme dětem příkladem Děti uvidí naši opravdovost ve vztahu k nebeskému Otci na ovoci, které neseme – milujeme Boha celým svým srdcem a víme, že jsme jím stejně tak milováni, milujeme a ctíme svou manželku/manžela, milujeme bližního jako sami sebe, jsme štědří a ochotní, milujeme Boží…
Více

Jaký vztah má 2000 let starý příběh z Blízkého východu ke mně, středoevropanu 21. století?

V Bibli se o Ježíši píše, že je Syn Boží, který se narodil, protože Bůh tak miloval svět, “aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale aby měl život věčný”. A také aby toho života měl hojnost, a to už tady na zemi. Co to znamená? A co to znamená konkrétně pro mě, pro tebe,…
Více