Co je to oběť?

Vinice - společenství křesťanů

Není k dispozici žádný popis fotky.
Oběť – hebrejsky korban – je slovo, jehož kořenem jsou hlásky k-r-b. Stejný kořen, a tedy příbuzný význam, mají též hebrejská slova: blízko, příbuzný, … Jádrem významu je myšlenka blízkosti a vztahovosti.
Na rozdíl od obecné představy oběti jako situace, kdy se člověk něčeho vzdává, něco ztrácí (třeba pro nějaký vyšší cíl), je v hebrejském pohledu oběť prostředkem, jak se přiblížit k Bohu. Mohli bychom navrhnout novátorský český překlad „přibližovadlo“. Také sloveso použité např. v Lev 1:2 (přinést dar) se dá přeložit „přiblížit se“.
Řekli byste, že se takhle dá uvažovat i o Ješuovi?
Kdo ke komu se přibližuje jeho obětí?