Jaká je moje hodnota?

Vinice - společenství křesťanů

Není k dispozici žádný popis fotky.

Když jste zemřeli hříchu a byli s Ješuou (Ježíšem) vzkříšeni do novoty života, už nikdy nemůžete pochybovat, jestli jste mu za to stáli. On říká, že máte cenu každé prolité kapky jeho krve, celé té strpěné bolesti. Protože On věděl už tehdy, jaký to na vás bude pohled, až budete očištění jeho krvní, posvěcení (oblečení do jeho svatosti) a Jeho duch bude bydlet ve vás! Jak jste vzácní!
Kdo je On ve vás dnes je daleko důležitější, než kým jste dřív byli, nebo co vás kdy jak zasáhlo.
Už nikdy se na sebe nedívejte pohledem odděleným od toho, co pro vás udělal a kým vás učinil k dnešku. To, kým jste, můžete v pravdě vidět a uvědomit si jedině v a skrze Ješuu Mesiáše. Ne skrze lidi, kteří vás hodnotí a chválí, nebo skrze službu, kterou děláte, ani skrze zázraky, která se dějí, když sloužíte. Jakékoli “proč” máte ve svém životě, všechna “protože” hledejte skrze Ješuu. Jenom u Něj pochopíte, proč jste na živu, a kým jste, a možná poprvé v životě zakusíte naprosté bezpečí a jistotu, a zjistíte, že to není domýšlivost ani pýcha, znát svou cenu skrze Ješuu. Je to pravda. Najednou poznáte, že váš život je hodný Jeho krve, že jste hodní, aby jeho Duch bydlel ve vás, a to protože On to tak rozhodl a On to tak udělal. On ví, jak vypadáte, když je ve vás a vy se mu odevzdáte, a je to On, kdo věří, že to stojí za tu cenu, kterou zaplatil!
Svou cenu, svou identitu, to, kým jste, můžete pravdivě najít jen a jedině v Něm a skrze Něho. To, co pro vás udělal, definuje, za co stojíte.
Kolik za tebe bylo zaplaceno? Všechno. Nejvyšší cena. Takovou máš hodnotu. A určil ji On.
Efezským 2,4-6 (ČSP)
BŮH BOHATÝ V MILOSRDENSTVÍ, PRO SVOU VELIKOU LÁSKU, KTEROU NÁS MILOVAL, I KDYŽ JSME BYLI MRTVÍ PRO SVÁ PROVINĚNÍ, OBŽIVIL NÁS SPOLU S KRISTEM – MILOSTÍ JSME ZACHRÁNĚNÍ – A SPOLU S NÍM NÁS PROBUDIL K ŽIVOTU A SPOLU POSADIL NA NEBESKÝCH MÍSTECH V KRISTU JEŽÍŠI