Pro radost ležící před ním podstoupil kříž

Vinice - společenství křesťanů

Není k dispozici žádný popis fotky.
Jsme přesvědčení, že Bible kralická je nejvěrnější překlad Písma, jaký v češtině máme. Poklad českého jazyka, poklad víry Beránkovy. Jako každý překlad se i ten kralický stává interpretací. Snaží se interpretovat originál tak, aby všechno bylo předáno co nejvěrněji a nic se netratilo mezi řádky.
S tím, jak nás Duch boží vychovává a učí, je jedno místo, na které jsme nedávno narazili, a o kterém se domníváme, že získalo věrnější interpretaci v Českém studijním překladu. Je z listu Židům, 12. kapitola, 2. verš. Posuďte sami.
Kraličtí píší:
“patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího”
Řecká předložka “anti” podle slovníku prof. Tichého může být přeložena buď jako “místo něčeho”, nebo jako “kvůli, pro něco”.
Vnímáte nějaký rozdíl v tom, jestli Ješua strpěl kříž “namísto radosti”, která byla před ním, anebo “kvůli radosti”, která byla před ním?
Český studijní podobně jako King’s James překlad píše:
UPŘENĚ HLEDÍCE K PŮVODCI A DOKONAVATELI VÍRY JEŽÍŠI, KTERÝ PRO RADOST, KTERÁ BYLA PŘED NÍM, PODSTOUPIL KŘÍŽ, POHRDNUV HANBOU, A SEDÍ PO PRAVICI BOŽÍHO TRŮNU
Pro radost ležící před ním.
Co mohlo být tou radostí, která byla před ním, kterou měl před očima, předložená před něj, na dosah?
Někteří se domnívají, že Ješua utrpení na kříži upřednostnil před radostí, kterou by mohl mít v nebi, kdyby se na to mučení vykašlal a šel rovnou domů k Otci.
Jaké to nepochopení Boží lásky. Jaké to nepochopení vzácnosti člověka, kterého Bůh chtěl za nejvyšší cenu zachránit, aby byl k chvále Jeho slávy, jak to bylo od začátku plánováno. Jaké to nepochopení Božího srdce, když si můžeme myslet, že by Ježíš mohl prožívat jakoukoli radost v nebi bez toho, aby vykoupil lidi.
To opravdu nejsou žádné nebeské radosti, kterých se vzdal, a místo nich se nechal mučit.
Ta radost, kterou měl před očima, to jsi byl ty. To jsi byla ty. To jsem byla já. To jsme byli my. To jsme byli my, každý z nás jednotlivě a všichni dohromady, my, kteří jsme byli vytržení a přenesení ze smrti do života, slepí, kterým byl navrácen zrak, chudí, kteří se stali králi a královnami, ztracení, co byli nalezeni, sirotci, co získali Otce a zemi do dědictví. Ty jsi ta radost, na kterou se díval, když pohrdnul hanbou a nechal se svléknout z kůže a přitlouct na kříž jako zločinec.
Byl zmučený tak, že byl k nepoznání, abys ty mohl být před tváří Otce rozeznán v Něm.
Nebe se plní Božími dětmi, raduje se a slaví při každém novém člověku připojeném ke svatému národu, a to je ta radost, ta veliká radost! Pro tohle mu to stálo za to.
Mysli na to, zvlášť kdyby ti zlý hlas chtěl nakukat cokoli jiného.
Vinice Říčany