Očištění

Vinice - společenství křesťanů

Není k dispozici žádný popis fotky.

Žid 9:14 Ježíšova krev OČISTILA NAŠE SVĚDOMÍ od mrtvých skutků, ABYCHOM MOHLI SLOUŽIT živému Bohu.
Řím 5:1 Když JSME tedy byli OSPRAVEDLNĚNI z víry, MÁME POKOJ s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Krev telat a kozlů lidem v Mojžíšově smlouvě odkládala trest. Vždy znovu a znovu připomínala hřích, protože ji bylo nutné vždy znovu a znovu prolít.
Ale Ježíšova krev NÁŠ TREST JEDNOU PROVŽDY ODSTRANILA! To je naprosto mimořádné!
Ať už za sebou máte cokoli – ateismus, nevěru, drogy, jízdu na černo, lži… – s vědomím toho, co Ježíš udělal, že vás dokonale očistil uvnitř, můžete přijít přímo k Bohu.
A tím to nekončí.
Další úžasná věc, kterou pro nás udělal, je, že nás uschopnil, abychom žili OSVOBOZENÍ OD HŘÍCHU s vědomím, že JSME BOŽÍ SYNOVÉ!
Už se nemusíme soustředit na to, co zase něco děláme špatně, na to, jak jsme hrozní, jak jsme na nic, a bát se ho a děsit se a strachovat, co přijde. Už se můžeme soustředit na to, že Bůh je náš otec a my jsme jeho dcera, jeho syn, jeho dítě. Že Ježíš na kříži vyhladil, smetl, vymazal, úplně odstranil všechna naše přestoupení! Stal se naší zástupnou obětí usmíření. Když byl Ješua na kříži, náš hřích, hřích světa, byl na něm přibitý na dřevo. Ješua, který nepoznal hřích, se za tebe i za mě stal hříchem, ABYCHOM SE MY MOHLI STÁT SPRAVEDLNOSTÍ BOŽÍ, která je v Kristu Ježíši.
Každý svůj den žijme z jistoty, že jsme očištění. Že jsme čistí. Že Ježíšova krev očistila tvé svědomí, smyla všechny tvé mrtvé skutky – ty, které jsi udělal/a, i ty, které druzí udělali tobě. A můžeš tak žít ten hojný křesťanský život, za který On zaplatil. (Zloděj přichází, aby zabíjel, ničil a hubil, ale Ježíš přišel, aby dal život, hojnost života!) Nežijme„pod cenou“, nežijme míň, než za co zaplatil. On se stal hříchem, abychom my byli dobře s Bohem:
Ospravedlněná z víry mám pokoj s Bohem a ve svědomí už mě nic nemučí, protože jsem osvobozená od touhy hřešit a svobodná k tomu žít s ním.
Podívej se na sebe do zrcadla s odhalenou tváří a pamatuj, že jsi tím, kým Bůh řekl, že jsi!