Odpověď na modlitby

Vinice - společenství křesťanů

Není k dispozici žádný popis fotky.

Co to s vámi dělá, když odpověď na modlitby nepřichází?
Milujeme Boha a věříme jeho slovu a modlíme se, např. za něčí uzdravení, za něčí vysvobození v tísnivé situaci, za něčí obrácení… Modlíme se v souladu s Písmem, a přesto někdy nevidíme výsledek.
Co to s námi dělá?
Může se zdát, že naše modlitby nejsou dostačující. Že nejsme dost vyzrálí a zkušení služebníci. Že to asi neděláme dobře nebo nejsme pro tu věc ti praví…
Jestli někdo z vás měl tyhle myšlenky, snad přijme povzbuzení:
JEŠUA A JEHO JMÉNO JE VŽDYCKY DOSTAČUJÍCÍ.
Bez ohledu na moji znalost, moudrost, kvalitu modliteb, a především bez ohledu na to, jestli vidím odpověď, platí: ON JE MOCEN UDĚLAT DALEKO VÍC NADE VŠECHNO, CO ŽÁDÁME.
Nedovolme satanovi, aby nám namluvil, že se dobře nemodlíme, když nevidíme průlom. To už by byl jen kousek k tomu, aby nám namluvil, že nejsme pro Otce dost dobří nebo že nejsme tak dobří jako jiní bratři a sestry.
Chvála Bohu všemohoucímu, že se nemodlíme proto, že to umíme, ale protože on nám to přikázal. A my mu věříme, že když to přikázal, je to dobré. A že v něm, v jeho jménu je ta moc. Výsledek modliteb není na nás a rozhodně nás neklasifikuje! NEJSME TAK DOBŘÍ, JAK VYSLYŠENÉ JSOU NAŠE MODLITBY. Jsme tak dobří, jak moc nás „vylepšil“ Ježíš tím, že nás očistil a posvětil.
Věříme mu a modlíme se v jeho jménu a nedovolíme, aby se naše víra odvíjela od toho, co vidíme očima. Ta se odvíjí jen a pouze od Božího slova a pravdy, kterou nám potvrzuje Duch. A to slovo říká, že Ježíšovo jméno je nad každé jméno a že v tom jméně budou lidi zachránění. Basta. Teda – Amen.
Efezským 3:20-21 „Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši v všecka pokolení věčnosti věků!“
A. Klimešová