Šalom

Vinice - společenství křesťanů

Není k dispozici žádný popis fotky.

Šalom je pozdrav používaný v moderní hebrejštině stejně jako za dob starověku. Tím krátkým slovem žehnáme druhému dokonalým pokojem, plností, neporušeností, zdravím, bezpečím a prosperitou, které jsou trvalé, protože nezávisí na tom, co dělá člověk, ale na tom, co dělá Bůh.
Když tři dny po své smrti vzkříšený Ješua vstupuje do horní místnosti mezi učedníky, žehná jim pokojem ne jednou, ale dvakrát. Šalom! Pokoj! Možná, že poprvé to řekl, aby je uklidnil, když se najednou mezi nimi zjevil přes zavřené dveře. Ale podruhé už vyhlašoval ten právě ustanovený dokonalý pokoj. To, co bylo léta jen zaslíbením a nadějí, se najednou naplnilo konkrétně a doslovně! Ješua (Spása) přichází s potvrzením a upokojením, že teď, TEĎ, moji synáčkové, je konečně uskutečněn šalom mezi Bohem a člověkem. To, k čemu směřovaly dějiny od počátku, se konečně stalo: Smírčí oběť byla vykonána, hřích byl potrestán, a vy teď máte dokonalý pokoj s Bohem!
Kdy přišel Kníže šalomu s tímto ohlášením do vašeho života?