…skrze něhož učinil i světy. (Židům 1:2)

Vinice - společenství křesťanů

Úplně první slova Bible jsou „Na počátku Bůh stvořil…” Hebrejský výraz „b’rešíth“ (na počátku) lze doslova přeložit také jako „skrze prvorozeného“.
SKRZE PRVOROZENÉHO BŮH STVOŘIL NEBESA A ZEMI… (!)
Snad i proto nám pak Jan píše v evangeliu „Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh … A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“
Ješua (Ježíš) je slovo, kterým Bůh tvořil svět. On je také to slovo, které Boží Duch počal v Marii jako dítě, takže se stalo tělem (tj. člověkem) a přebývalo mezi námi. A už od počátku to Slovo bylo Božím prvorozeným, protože i když se tělesně narodilo o 4000 let později, vždycky to byl a je prvorozený mezi mnoha bratřími.
To znamená, že syn zaslíbení, spása světa, byl přítomen a předzvěděn dávno před tím, než došlo k porušení hříchem!
Boží záchrana je vždy připravená, ještě předtím než dojde na průšvih – známe to z tolika příběhů…
Jsme vděční za Židy, kteří se ve velkých počtech v posledních letech obrací k Ježíši Mesiáši a ve světle jeho zjevení pak z Písma vynáší nové i staré poklady, např. že v hebrejštině čtou, co bychom tam my číst nedokázali…
Vinice – společenství křesťanů Není k dispozici žádný popis fotky.